Created jtemplate joomla templates

Veliko področij nam je neznanih, spoznamo se le na terjatve.


Izterjava in izvajanje verižnih kompenzacij

Verižna kompenzacija je instrument, ki omogoča vzdrževati dobro likvidnost, omogoča večjo gospodarsko aktivnost in zmanjšuje terjatveno tveganje.

Vsi izvajalci verižnih kompenzacij imamo zaradi pomembnosti tega instrumenta javno zavezo za dvig kakovosti izvajanja storitev, kar bomo dosegli le z upoštevanjem stroke v poslovni praksi.

Naše poslanstvo je skrb za verodostojnost tega instrumenta v plačilnem prometu tudi v prihodnje.

   
Odkup terjatev


Financiramo zapadle in nezapadle terjatve, predvsem terjatve do občin.
Odkupe terjatev izvajamo v sodelovanju z družbo:


https://sites.google.com/view/dut
DUT, družba za upravljanje terjatev, d.o.o.
Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
   
ID DDV: SI 18539181
IBAN SI56 0316 1100 0038 302

 

GD GOSPODARSKA DRUŽBA

Vedno smo vam na voljo.

 

 

Pravice pridržane: GD Gospodarska Družba